Czy Jezus był w Rzymie? Czy był w Watykanie?

Każdego roku do Watykanu ściągają miliony pielgrzymów chcących zobaczyć jedne z najsłynniejszych budynków naszej kultury i cywilizacji, chcących najzwyczajniej pomodlić się lub zobaczyć papieża. Wielu z nich zastanawia się dlaczego Stolica Piotrowa znajduje się właśnie w Rzymie. Czy to dlatego, że był tu Jezus? Czy Jezus był w Rzymie? Czy kiedyś odwiedził Watykan?

Zdania wnikliwych badaczy Pisma Świętego są zgodne. Nie ma żadnych dowodów na to, by Jezus z Nazaretu odwiedził kiedyś Rzym. Warto pamiętać, że Jezus żył ponad 2000 lat temu. Nie było wtedy szybkich łodzi motorowych, samochodów i samolotów.

W linii prostej odległość z Nazaretu do Rzymu i Watykanu to ponad 2250 kilometrów. Gdybyśmy chcieli tam dotrzeć piechotą to mielibyśmy do pokonania trasę ponad 3100 kilometrów przez obecne tereny Libanu, Turcji i prom z Albanii do Włoch. Można więc z pewnością podkreślić – Jezus nie urodził się w Watykanie, nie mieszkał w Watykanie i w Watykanie nie umarł za nasze grzechy.

W czasach Jezusa wątpliwym jest to, by Jezus miał czas na tak długą podróż. Jako ciekawostkę warto dodać, że Watykan stał się odrębnym państwem-miastem dopiero w 1929 roku.

Jedną z największych atrakcji w Rzymie są oczywiście słynne schody Scala Sancta, którymi Jezus miał być prowadzony pod sąd. Schody przywieziono z erozolimy do Rzymu w 326 roku. Dokonała tego św. Helena, matka cesarza Konstantyna. Jezus fizycznie nie był w Rzymie. Sama historia Wzgórza Watykańskiego nie jest tak długa jak historia Jezusa. Cesarz Konstantyn Wielki przekazał biskupowi Rzymu Pałac Laterański w IV wieku naszej ery i to przez lata właśnie to miejsce było siedzibą Państwa Kościelnego.

Dodaj komentarz